Opplæringsloven, læringsresultater og Vygotskij

Praktiseringen av dagens målstyringssystem er forankret i Opplæringsloven. Paragraf 13-10 sier at ”Kommunen/fylkeskommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.

Kommunen/fylkeskommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4.

Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.”

Den statlige styringen er forankret i Opplæringslovens paragaf 14-4, som sier at ”Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter denne lova og dei som mottar slik opplæring, å gi opplysningar og delta i evalueringar og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er omfatta av denne lova.”

Lev Vygotskij, en russisk psykolog med fortsatt stor innflytelse på læringsteorier, er blant annet kjent for sin sosialkonstruktivistiske læringsteori. Han hevdet at barns og unges læring skjer i samhandling med andre mennesker; at dialog, samarbeid og internalisering av språk, symboler, matematikk og andre kognitive redskaper er grunnlaget for læringen og danningen. Han er kanskje mest kjent for begrepet ”den nære utviklingssonen”, det vil si det læringsnivået der barn og unge først lykkes med ny mestring når det får hjelp og tilrettelegging fra voksne. Vygotskij mente at autentisk læring først skjer i den nære utviklingssonen.

Som en klar kontrast til vårt læringsresultatsystem, som ikke tar hensyn til den nære utviklingssonen; der de individuelle ferdighetene på nasjonale prøver, standpunktkarakterer og eksamensresultater blir målene for læringsresultater, mener Vygotskij at hva et barn klarer med hjelp av andre er et bedre mål på kognitiv utvikling enn hva de klarer alene!

Opplæringsloven sier ingenting om hva slags former for målesystem på læringsresultater kommune- og fylkeskommunepolitikerne skal bruke. Det målstyringssystemet vi har nå, har blitt sånn fordi de bedre alternativene til målstyringssystemet ennå ikke har blitt utviklet og presentert.

Dersom skolelederne og lærerne mener, som Vygotskij, at læringsresultatene, den kognitive utviklingen, heller må vurderes ut fra hva barn og unge evner å lære med hjelp fra andre, er ikke Opplæringsloven til hinder for at kommune- og fylkeskommunepolitikerne kan bygge opp et alternativt system. Men det klarer de kun dersom skolelederne og lærerne bidrar aktivt til å skape et slikt system.

Herved er utfordringen gitt!

Reklamer

Om Øyvind Sørreime

Driver enkeltpersonforetaket Ledelse og Læring. Har vært rektor på barnetrinn i over 20 år. Master i utdanningsledelse ved UiO. Skrevet artikler om utdanningsledelse i aviser og fagblad. Bidratt med innlegg om utdanningsledelse på nasjonale og internasjonale konferanser. Vært utdanningspolitiker i Utdanningsforbundet. Sittet i diskusjonspanel på nasjonale og internasjonale konferanser. Jobber tidvis som underviser, veileder og foreleser ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda Er akkreditert som fasilitator for ledelsesutviklingsprogrammet "Open to Learning" av Handelshøyskolen BI og professor Viviane Robinson fra University of Auckland, NZ. Er oppnevnt som første vara som eksternt styremedlem til fakultetsstyret for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS Har hatt eksternt sensoroppdrag på rektorutdanningen ved UiO Forankrer eget læringssyn i UNESCOs "Four Pillars of Learning": Learning to know, Learning to do, Learning to be og Learning to live together, og er opptatt av at ledelse utøves for å fremme dette breie læringssynet.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s