Dokumentasjonsnotat fra SSB om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen

19.januar 2017 publiserer Statistisk sentralbyrå en rapport som analyserer skolebidragsforskjeller mellom kommuner, storbyer og skoler i Norge.

SSB skriver at en skolebidragsindikator kan tolkes som det resultatet en skole ville ha fått, dersom deres elevgrunnlag var gjennomsnittlig (med tanke på de elevkjennetegnene som er inkludert i beregningen).

Det vedlagte dokumentasjonsnotatet (https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/286980?_ts=158d896b040) om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen, redegjør for hva som kan og ikke kan leses ut av rapporten, og hvordan rapporten er tenkt brukt.

En av de viktigste forutsetningene for å kunne bruke skolebidragsindikatorene meningsfullt, er å vite hva indikatorene sier noe om, og hva de ikke sier noe om.

Indikatorene sier noe om
– barnetrinnets bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning, og
– ungdomstrinnets bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i

Forøvrig sier ikke indikatorene noe om kvaliteten i skolen, verken om skolenes bidrag til elevenes læring i andre fag, skolenes evne til å ivareta andre deler av skolens oppdrag, eller om hvilke faktorer ved skolen eller kommunen som ligger bak et høyt eller lavt bidrag, påpeker dokumentasjonsnotatet.

Kort sagt, indikatorene tegner altså ikke et uttømmende bilde av hvor godt skolene og skoleeier lykkes med hele skolens oppdrag.

Indikatorene sier noe om hvilke skoler og kommuner som bidrar mye/lite til barnetrinnselevenes læring i de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og engelsk, og ungdomstrinnselevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i, slik elevers læring måles i rapporten, og kan brukes til å sammenligne skoler med ulik elevsammensetning.

Indikatorene vurderes derfor som nyttige, fordi de utfyller den informasjonen om skoler og kommuner som allerede ligger ut på skoleporten.no.

SSB anbefaler ikke å bruke skolebidragsindikatorer i kåringer av «beste/dårligste» skoler, fordi skolebidrags/kommunebidragsindikatorer først og fremst skal være et nyttig utgangspunkt for diskusjon og refleksjon rundt deres bidrag til elevenes læring på de områdene som måles.

For egen regning vil jeg avslutningsvis likevel gi uttrykk for at den største faren ved offentliggjøring av skole- og kommunebidragsindikatorene er at sammenligningsgrunnlaget gjør det enkelt å rangere skoler som best og dårligst, noe som i så fall nokså umiddelbart reduserer verdien av indikatorene betydelig.

Reklamer

Om Øyvind Sørreime

Driver enkeltpersonforetaket Ledelse og Læring. Har vært rektor på barnetrinn i over 20 år. Master i utdanningsledelse ved UiO. Skrevet artikler om utdanningsledelse i aviser og fagblad. Bidratt med innlegg om utdanningsledelse på nasjonale og internasjonale konferanser. Vært utdanningspolitiker i Utdanningsforbundet. Sittet i diskusjonspanel på nasjonale og internasjonale konferanser. Jobber tidvis som underviser, veileder og foreleser ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda Er akkreditert som fasilitator for ledelsesutviklingsprogrammet "Open to Learning" av Handelshøyskolen BI og professor Viviane Robinson fra University of Auckland, NZ. Er oppnevnt som første vara som eksternt styremedlem til fakultetsstyret for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS Har hatt eksternt sensoroppdrag på rektorutdanningen ved UiO Forankrer eget læringssyn i UNESCOs "Four Pillars of Learning": Learning to know, Learning to do, Learning to be og Learning to live together, og er opptatt av at ledelse utøves for å fremme dette breie læringssynet.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s