Månedlig arkiv: februar 2017

Hva virker best på elevenes læring?

Lærerprofesjonen, her forstått som lærerne og skolelederne, samt lærerutdannerne og utdanningsforskerne, har interessant nok ulike tilnærminger til spørsmålet. Faktisk avspeiles det i tilnærmingen en del spenninger mellom ulike deler av lærerprofesjonen. Ensidig erfaringsbasert praksis og en smal forståelse av evidensbasert … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Utdanningssystemets sårbare økologi

Tillit som samfunnsverdi utfordres. Kontroll, styring, rangering, konkurranse, og til dels regulering har i utdanningssammenheng utfordret tilliten til skolelederne og lærerne. Det har ofte vært en ubalanse i forholdet. Det ferskeste eksempelet er den tydelige tillitskrisen mellom lærerne og myndigheter … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen om profesjonsutvikling 
i barnehage og skole

KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet slår i heftet ”Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole” (2017) fast at de har et felles ønske om å styrke profesjonsfellesskapet. Et oppløftende perspektiv! De fire artikkelforfatterne i heftet – professor Eirik J. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar