Månedlig arkiv: august 2022

Innspill 4 til Kvalitetsutviklingsutvalget

Skisse på et balansert system for kvalitetsutvikling I mandatet til kvalitetsutviklingsutvalget beskrives dagens kvalitetsvurderingssystem som lite sammenhengende og uten tydelig avgrensing. Siden innføringen i 2004 har norsk skole utviklet seg mye. Skoleeier har fått en tydeligere rolle og har ansvar … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar

Innspill 3 Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra

Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra er begreper på to ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i skolen (fotnote 1). Myndighetene har hatt forventninger om at profesjonalisering ovenfra skulle føre til profesjonalisering innenfra, men forventningene har ikke blitt innfridd. I stortingsmeldingen Lærelyst – … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Teoretisk forankring av legitimitet i et system for kvalitetsutvikling i skolen

Tillegg til innspill 2   Der Harari i historisk sammenheng bruker folks anerkjennelse og tilslutning som kjennetegn på legitimitet og tillit til et styringssystem, tar Bourdieu begrepet sosialt felt i bruk for å vise at et styringssystems legitimitet også er … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Det andre innspillet til Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen

Samtidskontekst og legitimitet Dagens styringssystem for kvalitetsutvikling i skolen, det nasjonale kvalitetsvurderingssystem, har blitt beskrevet som lite sammenhengende og uten tydelig avgrensing. Det har vært uenighet og ulike oppfatninger om kvalitetsvurderingssystemets formål, omfang og bruk av resultater.  Det kan tyde på … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Innspill til Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen 

I avslutningensavsnittet på boka Tillit og styring i skolen (2020) skrev jeg følgende: «Det er ingen nye masteridéer i horisonten som kommer seilende inn for å avløse det mål‑ og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet. Oppgaven med å fornye styringssystemet må partene i utdanningssystemet derfor ta … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar