Forfatterarkiv: Øyvind Sørreime

Om Øyvind Sørreime

Driver enkeltpersonforetaket Ledelse og Læring. Har vært rektor på barnetrinn i over 20 år. Master i utdanningsledelse ved UiO. Skrevet artikler om utdanningsledelse i aviser og fagblad. Bidratt med innlegg om utdanningsledelse på nasjonale og internasjonale konferanser. Vært utdanningspolitiker i Utdanningsforbundet. Sittet i diskusjonspanel på nasjonale og internasjonale konferanser. Har hatt oppdrag som underviser, veileder og foreleser ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda Er akkreditert som fasilitator for ledelsesutviklingsprogrammet "Open to Learning" av Handelshøyskolen BI og professor Viviane Robinson fra University of Auckland, NZ. Er oppnevnt som første vara som eksternt styremedlem til fakultetsstyret for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS Har hatt eksternt sensoroppdrag på rektorutdanningen ved UiO Skrevet boka Tillit og styring i skolen, som ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i januar 2020 Forankrer eget læringssyn i UNESCOs "Four Pillars of Learning": Learning to know, Learning to do, Learning to be og Learning to live together, og er opptatt av at ledelse utøves for å fremme dette breie læringssynet.

Forny styringssystemet selv

Det er ingen nye masteridéer i horisonten som kommer seilende inn for å avløse mål‐ og resultatstyringssystemet. Oppgaven med å fornye styringssystemet må partene i utdanningssektoren derfor ta selv. Et kjent amerikansk sitat med ukjent opprinnelse uttrykker det på denne … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innspill til Kunnskapsdepartementets dokument «Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen»

Kunnskapsdepartementets strategidokument «Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen» oppfattes som startskuddet for arbeidet med å utvikle et nødvendig nytt styringssystem for kvalitetsutvikling i skolen. Det vil jeg komme med et innspill til, spesielt om kunnskapsgrunnlaget i et … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Valg 2021 – Tillitsreform

Venstresiden lover en tillitsreform i skolen. Det krever at de holder fingra av fatet, mener lærere og eksperter. Sandefjord-læreren Marius Andersen, tidligere rektor i Stavangerskolen Øyvind Sørreime, professor Eirik J. Irgens og Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde kommenterer tillitsreformforslaget. Teksten under er … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innspill på revidering av Elevundersøkelsen

Se lenke i brev fra Kunnskapsdepartementet

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar

Tredje tilnærming til innspill

Tre temaer ble valgt som tilnærminger i det som skal bli mitt innspill til Kunnskapsdepartementets dokument om strategi for kvalitetsutvikling i skolen. To er allerede presentert.  «Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsutvikling i skolen» ble temaet for problemstillingene i den første tilnærmingen. Temaet ble valgt fordi nasjonale … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kunnskapsdepartementet svarer på innspill om kvalitetsutvikling i skolen

Svar på spørsmål om innspill til Strategi for kvalitetsutvikling i skolen Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen ble utarbeidet før sommeren, og er en plan for det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Strategien er utviklet av … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt tema fra Kunnskapsdepartementets dokument «Strategi for kvalitetsutvikling i skolen

Samarbeid som fremmer kvalitetsutvikling i skolen. I Kunnskapsdepartementets dokument står det at – Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. – Skolens brede formål og doble oppdrag må ligge til grunn for arbeidet med kvalitetsutvikling på alle nivåer i … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Innspill til strategi for kvalitetsutvikling i skolen

Jeg har sendt et spørsmål både til Kunnskapsdepartementet og Udir om hvor og når innspill til innholdet i dokumentet om strategi for kvalitetsutvikling i skolen kan sendes. Så snart jeg får svar skal jeg legge det ut her. I mellomtiden … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Strategi for kvalitetsutvikling i skolen

Kunnskapsdepartementet (KD) startet arbeidet med å endre dagens nasjonale kvalitetsvurderingssystem da det i pressemelding 7.juli presenterte sin «Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen». Strategidokumentet er kortfattet, men til gjengjeld er hver setning av betydning. En av de … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Profesjonalisering, tillit og styring

Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra. Også profesjonalisering innenfra krever rammer og tilrettelegging fra skoleeier. Skolelederens viktigste oppgave er å lede skolens profesjonalisering innenfra. Dette profesjonaliseringsarbeidet er kilden til all felles didaktisk og pedagogisk … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar