Kategoriarkiv: Uncategorized

Tillit og styringssystemer i skolen

Skolen styres både lokalt og nasjonalt ut fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Dette systemet blir framstilt som det beste styringssystemet det så langt er mulig å oppdrive i utdanningssektoren. I denne teksten argumenterer jeg for at det ikke er tilfelle, og … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar

Vi trenger et erfarings- og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om skolen

Inga Marte Thorkildsen argumenterte i VG 15.desember 2020 for at Osloskolen går bra. Det begrunnet hun med å vise til gode tall i måleparameterne lærertetthet, resultater på nasjonale prøver, karaktersnittet på 10. trinn, snittet på grunnskolepoengene, standpunktkarakterene på videregående skole, … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi kan endre kvalitetsvurderingssystemet i skolen

Kristin Clemet er en dyktig, kompetanserik og strategisk påvirkningsagent. Hun kommer jevnlig med utspill som enten opprettholder eller forsterker politiske narrativer på temaer som enten hun eller tenketanken Civita eller andre parterønsker skal prege samfunnsdebatten, for eksempel om kvalitet i skolen. Det viktigste med Clemets utspill er at … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Uro i Sandefjordskolen

Sandefjord kommune besluttet i 2011 å innføre en resultatorientert målstyringsmodell i skolen, og begrunnet det blant annet med at elevenes resultater, blant annet på nasjonale prøver, ikke ble vurdert som gode nok. Kommunenesektorens organisasjon, KS, hadde på det tidspunktet publisert … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva er tillitsbasert styring?

INTERVJU: TORMOD SMEDSTAD, REDAKTØR I SKOLELEDEREN – Jeg vil utfordre det mål- og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet som skolene styres etter i dag. Jeg mener at tillitsbasert styring egner seg bedre for kvalitetsutvikling av skolen. Det baserer seg blant annet på at … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Koronakrisen endrer samfunnet

Koronakrisen har på kort tid endret betingelsene for samfunnsutviklingen. For øyeblikket handler det selvsagt mest om å minimalisere smitte, sykdom og død. Innen kort tid handler det også mye om å demme opp for en samfunnsøkonomisk kollaps. Samtidig er mange … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagprat i disse koronatider

Hvilken betydning har styring av kvalitetsutvikling for elevenes læringsutbytte? Bør det innføres et nytt system for kvalitetsutvikling i skolen slik at skolelederes og lærernes profesjonelle skjønn blir viktigere enn det er i dag? Hva er utfordringene med det mål- og … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Styring av offentlig sektor

Tillitsbasert styring nevnes ofte når styring av offentlig sektor drøftes. Seneste av Kristin Clemet i hennes kommentar i Aftenposten 16.februar 2020. Hun mener, som Jonas Gahr Støre også har påpekt, at det mål- og resultatbaserte styringssystemet som offentlig sektor styres … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Reell elevmedvirkning

Å svare på smilefjesundersøkelser er ikke reell elevmedvirkning. Det er i beste fall det det utgir seg for å være – deltaking i en undersøkelse. Det er på tide å utdype hva som menes med reell elevmedvirkning. I læreplanens Overordnet … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tillitsreform i skolen forutsetter gjensidig avhengighet

Debattredaktør i Aftenbladet, Solveig G. Sandelson, oppfordret på kommentarplass 19. desember 2019 fagfolk, eksperter, politikere og andre til å delta i en stor offentlig debatt om tillitsreform i offentlig sektor. Hun pekte i sin kommentar på at det er en … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar