Kategoriarkiv: Uncategorized

Mål og resultatstyring fortsatt en masteridé i 2018?

Mål- og resultatstyring i utdanningssektoren har nå fått utvikle seg som et dominerende styringssystem i en drøy 20-års periode. Styringssystemet, som i offentlig sektor også kalles New Public Management, beskrives hos professor Kjell Arne Røvik, UiT,  som en masteridé. En … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvem eier diskursen Tidlig innsats i skolen?

En diskurs rommer, litt fritt formulert, den gjeldende virkelighetsforståelsen i et saksfelt. For å eie en diskurs må man ha oppnådd anerkjennelse for egen begrunnelse og anvendelse av sitt syn, virkelighetsforståelsen, hos mange nok til at den kan brukes som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Den medvirkende og læringsaktive eleven – Høringssvar til ny generell del

Høringsutkastet til ny generell del har i store trekk en verdiforankring som støttes, fordi innholdet er tett knyttet opp til formålsparagrafen, og til sentrale deler av innholdet i Mld.St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. For å gjøre det … Les videre

Bilde | Postet den by | Legg igjen en kommentar

Hva virker best på elevenes læring?

Lærerprofesjonen, her forstått som lærerne og skolelederne, samt lærerutdannerne og utdanningsforskerne, har interessant nok ulike tilnærminger til spørsmålet. Faktisk avspeiles det i tilnærmingen en del spenninger mellom ulike deler av lærerprofesjonen. Ensidig erfaringsbasert praksis og en smal forståelse av evidensbasert … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Utdanningssystemets sårbare økologi

Tillit som samfunnsverdi utfordres. Kontroll, styring, rangering, konkurranse, og til dels regulering har i utdanningssammenheng utfordret tilliten til skolelederne og lærerne. Det har ofte vært en ubalanse i forholdet. Det ferskeste eksempelet er den tydelige tillitskrisen mellom lærerne og myndigheter … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen om profesjonsutvikling 
i barnehage og skole

KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet slår i heftet ”Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole” (2017) fast at de har et felles ønske om å styrke profesjonsfellesskapet. Et oppløftende perspektiv! De fire artikkelforfatterne i heftet – professor Eirik J. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Open To Learning

Jeg ble en av de femten lederne fra barnehage og skole som i sist uke fullførte et intensivt ni dagers spesialiseringsprogram i ledelse, som Handelshøyskolen BI i Oslo arrangerte. Faktisk det første spesialiseringsprogrammet i sitt slag i Norge. Professor Viviane … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar