Stikkordarkiv: Balansert system for kvaitetsutvikling

Innspill 4 til Kvalitetsutviklingsutvalget

Skisse på et balansert system for kvalitetsutvikling I mandatet til kvalitetsutviklingsutvalget beskrives dagens kvalitetsvurderingssystem som lite sammenhengende og uten tydelig avgrensing. Siden innføringen i 2004 har norsk skole utviklet seg mye. Skoleeier har fått en tydeligere rolle og har ansvar … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar

Innspill 3 Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra

Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra er begreper på to ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i skolen (fotnote 1). Myndighetene har hatt forventninger om at profesjonalisering ovenfra skulle føre til profesjonalisering innenfra, men forventningene har ikke blitt innfridd. I stortingsmeldingen Lærelyst – … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar