Det andre innspillet til Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen

Samtidskontekst og legitimitet

Dagens styringssystem for kvalitetsutvikling i skolen, det nasjonale kvalitetsvurderingssystem, har blitt beskrevet som lite sammenhengende og uten tydelig avgrensing. Det har vært uenighet og ulike oppfatninger om kvalitetsvurderingssystemets formål, omfang og bruk av resultater. 

Det kan tyde på at ulike prøver, verktøy og datakilder som ble innført i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet på ulike tidspunkt og med ulike begrunnelser og formål ikke har klart å matche den samtidskonteksten som har påvirket skolen siden det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ble innført i 2004.

Her er noen eksempler på hva som har endret skolens kontekst etter 2004 (i ukronologisk rekkefølge):

– Ny og revidert læreplan i skolen, inklusiv Overordnet del, har endret konteksten vesentlig. 

– Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, som ble lansert i stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og lærelyst i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017), der likeverdig partnerskap mellom skole, skoleeier og universitets‐ og høyskolesektoren, har endret konteksten. 

– Erfaringene fra nasjonale satsinger som Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling, der betydningen av likeverdige partnerskap i en skolebasert kompetanseutvikling understrekes, har endret konteksten.

– Lærerprofesjonen har utviklet seg, ikke minst fordi mange skoleledere og lærere over tid har deltatt i og høstet erfaringer fra nasjonale skoleutviklingssatsinger som Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling. 

– Lærerprofesjonen har utviklet seg ved at den i 2012 fikk sin egen profesjonsetiske plattform. 

– Stadig flere lærere tar masterutdanning eller tilsvarende i sin grunnutdanning, og alle kommende lærere skal ha masterutdanning. 

– Stadig flere skoleledere tar også masterutdanning i utdanningsledelse, endringsledelse og tilsvarende, for å møte elevenes, lærernes og samfunnets krav og forventninger om kvalitetsutvikling

– Stadig flere lærere og ledere topper sin praksiserfaring med faglig etter- og videreutdanning. 

– Stadig flere skoler og skoleeiere gjør positive erfaringer med partnerskapsidéen i skoleutviklingssammenheng.

– Lærerspesialister, og tilsvarende roller, er på god vei inn i skolene. 

– En stor lærerkonflikt i 2014, der et hovedkonfliktpunkt riktignok var knyttet til foreslåtte endringer i arbeidstidsavtalen, men som også ble en reaksjon på skoleeieres styring av skolen, endret også konteksten. 

– Kunnskapsgrunnlaget i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalgets rapport «Om lærerrollen» (2016), har skapt en ny kontekst. 

To sentrale spørsmål blir dermed stående: 

– Er konteksten så mye endret at det nåværende kvalitetsvurderingssystemet er i utakt med den virkeligheten som de mest sentrale aktørene i skolen, lærere og skoleledere, står i, og 

– Medvirker forskjellen mellom læreres og skolelederes norm- og verdigrunnlag, og norm- og verdigrunnlaget i det mål- og resultatstyrte kvalitetsvurderingssystem til å svekke legitimiteten?

Mitt svar er et forsiktig ja på begge spørsmålene. Det betyr for det ene at et endret system for kvalitetsutvikling i skolen stadig må tilpasses samtidskonteksten, og for det andre at myndighetenes norm- og verdigrunnlag i et endret system for kvalitetsutvikling i skolen må balanseres med lærerprofesjonens norm- og verdigrunnlag. 

Poenget med dette innspillet blir da at et system for kvalitetsutvikling i skolen, som trenger legitimitet blant aktørene for å virke, oppnår det når det er utformet slik at det kan endres i takt med samtidskonteksten, og når det inneholder tilstrekkelig med profesjonsnære elementer til at aktørene, og skoleledere og lærere i særdeleshet, gjenkjenner sine egne normer og verdier i kvalitetsutviklingssystemet.

Kilde:

Sørreime, Ø. (2020). Tillit og styring i skolen. Oslo. Cappelen Damm Akademisk


Reklame

Om Øyvind Sørreime

Driver enkeltpersonforetaket Ledelse og Læring. Har vært rektor på barnetrinn i over 20 år. Master i utdanningsledelse ved UiO. Skrevet artikler om utdanningsledelse i aviser og fagblad. Bidratt med innlegg om utdanningsledelse på nasjonale og internasjonale konferanser. Vært utdanningspolitiker i Utdanningsforbundet. Sittet i diskusjonspanel på nasjonale og internasjonale konferanser. Har hatt oppdrag som underviser, veileder og foreleser ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda Er fasilitator for studentgrupper på Handelshøyskolen BIs studie Ledelse av utvikling og endringsarbeid. Har periodevis undervist, vært veileder, foreleser og sensor ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda. Satt som som første vara i fakultetsstyret for utdanningsvitenskap og humaniora på UiS i perioden 2017-2021. Brukes som ekstern sensor ved rektorutdanningen på UiO Skrevet boka Tillit og styring i skolen, som ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i januar 2020 Forankrer eget læringssyn i UNESCOs "Four Pillars of Learning": Learning to know, Learning to do, Learning to be og Learning to live together, og er opptatt av at ledelse utøves for å fremme dette breie læringssynet.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s